Over YouRadio.nl

YouRadio is een non-profit/non-commericeel radiostation die zich richt op jou, en ook jou de ruimte geeft je muziekprogramma of keuze te laten horen, denk hierbij aan regelmatige nulmetingen (polls) over de huidige playlist. Aanvullingen daarop, het promoten van nieuwe muziek van verschillende genr├ęs en natuurlijk de mogelijkheid je eigen programma of playlist te ten gehore te brengen. Daarnaast ook live uitzendingen cq registraties van bijvoorbeeld feesten of marathon uitzendingen behoren tot de mogelijkheden.

Zie het als een pop en cultuurpodium online. Daarnaast is er ook een verschuiving aan het plaatsvinden van het lineair uitzenden naar specifieke podcasts. Ook hier willen op in gaan zetten door na te gaan wat de mogelijkheden zijn om na de uitzendingen dit via bekende podcast netwerken (spotify, itunes etc) uit te zetten zodat luisteraars hier naar kunnen luisteren op een door hun gewenst moment.

Wil jij graag een eigen programma op YouRadio? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

Auteursrechten dragen wij af via mijnlicentie.nl onder nummer 80932997